2023

ΣυνΆλλοις

Συνεταιρισμός Αλληλέγγυας Οικονομίας "Συν Άλλοις" Ο Συνεταιρισμός Αλληλέγγυας Οικονομίας “Συν Άλλοις”, ξεκίνησε τη λειτουργία του στην Αθήνα το φθινόπωρο του 2011. Eπιλέξαμε να εργαστούμε συλλογικά, εφαρμόζοντας στην πράξη εναλλακτικές οικονομικές πρακτικές που…

7 Corfu Meals

7 Corfu Meals / 7 Γιόματα τση Κέρκυρας Ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων “7 Corfu meals – 7 γιόματα τση Κέρκυρας” είναι ένα εγχείρημα στα πλαίσια του νόμου για την Κοινωνική Οικονομία – ο…

Απάνω Μεριά

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Απάνω Μεριά Η ΚΟΙΝΣΕΠ Απάνω Μεριά γεννήθηκε το 2015 μέσα από μία ανοιχτή συνέλευση πολιτών της Σύρου, η οποία αναγνώρισε την ανάγκη αποτροπής της υπέρμετρης ανάπτυξης μέσω της ενθάρρυνσης…