Τι είναι το Community Funding;

«Εννοείτε κάτι σαν το crowd-funding»; Αυτή ήταν η ερώτηση που δεχτήκαμε περισσότερο από τις φίλες και τους φίλους μας, όταν τους είπαμε για την ιδέα μας. Φανταζόμαστε ότι και εσείς την ίδια απορία θα έχετε αφού, για να διαβάζετε αυτές τις γραμμές, μάλλον η Co-Fund σας τράβηξε την προσοχή.

Λοιπόν, η πιο σύντομη απάντηση είναι «ναι, αλλά… όχι ακριβώς»!

Το crowd-funding είναι σίγουρα ο πιο διαδεδομένος τρόπος εναλλακτικής χρηματοδότησης από τα κάτω. Η πίστη στη δύναμη της αλληλεγγύης των πολλών, η παράκαμψη του τραπεζικού δανεισμού και η αποφυγή επενδυτών που στόχο έχουν την επίτευξη κέρδους – παρά την ουσιαστική στήριξη ανθρώπων για να  πραγματοποιήσουν μια ιδέα ή να καλύψουν μια ανάγκη – είναι στοιχεία που μας εμπνέουν.

Όμως, η ενδυνάμωση και διάδοση της Κ.ΑΛ.Ο στην Ελλάδα, όπου τα προβλήματα της φτώχειας, της ανεργίας και των κακών εργασιακών σχέσεων είναι οξυμένα, χρειάζεται κάτι περισσότερο. Έτσι, καταλήξαμε στην ιδέα του community-funding: τη δημιουργία μιας μόνιμης κοινότητας υποστηρικτών και εγχειρημάτων της Κ.ΑΛ.Ο.

Στο crowd-funding, συνήθως, ένας υποστηρικτής εισφέρει μόνο μια φορά σε ένα συγκεκριμένο παραγωγικό ή καλλιτεχνικό εγχείρημα που βρίσκει ενδιαφέρον, χωρίς να εμπλέκεται περαιτέρω. Αντίθετα, με το community-funding επιχειρούμε να διαμορφώσουμε μια μακρόπνοη σχέση αλληλεγγύης μεταξύ των υποστηρικτών/τριών της Κ.ΑΛ.Ο., ώστε μαζί να συμβάλλουμε στην ίδρυση και περαιτέρω ανάπτυξη εγχειρημάτων Κ.ΑΛ.Ο., δηλαδή στη διάδοση μιας πιο δημοκρατικής οικονομίας, με αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, σεβασμό στο περιβάλλον, κ.α.

Στόχος του community-funding είναι η δημιουργία ενός χρηματοδοτικού πόρου για την Κ.ΑΛ.Ο., μέσα από τη συλλογή συνδρομών από τις/τους συμμετέχουσες/οντες. Η διάρκεια της συνδρομής προφανώς εξαρτάται από τη θέληση και τη δυνατότητα του κάθε συνδρομητή/τριας. Επιδίωξή μας, όμως, είναι κάθε συνδρομή να έχει, κατά το δυνατόν, μόνιμο χαρακτήρα, για μια σειρά από λόγους:

  • Πρώτον, γιατί φιλοδοξούμε να καταστήσουμε ρεαλιστική τη μεγέθυνση του διαθέσιμου χρηματοδοτικού πόρου, ώστε να κάνει τη διαφορά στην ανάπτυξη της Κ.ΑΛ.Ο. σε ορατό χρονικό ορίζοντα, υπερβαίνοντας το «φράγμα» των μικροπιστώσεων των εκατοντάδων ή λίγων χιλιάδων ευρώ.
  • Δεύτερον, γιατί θέλουμε τον/την συνδρομητή/τρια συμμέτοχο σε μια διαδικασία ενημέρωσης και συναπόφασης γύρω από τη χρηματοδοτική πολιτική μας στο μέλλον.
  • Τρίτον, γιατί μ’ αυτόν τον τρόπο προωθούμε ένα πιο συλλογικό μοντέλο στον αντίποδα των κυρίαρχων, ατομοκεντρικών οικονομικών συνηθειών.

Με τη δική σας συμμετοχή στην κοινότητα της Co-Fund, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά!