Συνεταιρισμός Αλληλέγγυας Οικονομίας "Συν Άλλοις"

Ο Συνεταιρισμός Αλληλέγγυας Οικονομίας “Συν Άλλοις”, ξεκίνησε τη λειτουργία του στην Αθήνα το φθινόπωρο του 2011. Eπιλέξαμε να εργαστούμε συλλογικά, εφαρμόζοντας στην πράξη εναλλακτικές οικονομικές πρακτικές που αποσκοπούν στην ποιοτική κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών, την αλληλέγγυα συνεργασία και τις ισότιμες σχέσεις.

Η κύρια δραστηριότητά μας είναι το εναλλακτικό και αλληλέγγυο εμπόριο, κυρίως στον τομέα των τροφίμων. Βασικός μας συνεργάτης σε αυτή την προσπάθεια είναι οι συνεταιρισμοί καφεπαραγωγών του ζαπατίστικου κινήματος στην Τσιάπας του Μεξικού. Εισάγουμε, επίσης, προϊόντα από άλλους συνεταιρισμούς και κινήματα παραγωγών του Παγκόσμιου Νότου, μέσω της συνεργασίας μας με τον κοινωνικό συνεταιρισμό Libero Mondo στην Ιταλία και την οργάνωση El Puente στην Γερμανία. 

Για τη διακίνηση των προϊόντων βασιζόμαστε σε ένα εναλλακτικό δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, που αποτελείται από πρωτοβουλίες αλληλέγγυας οικονομίας αλλά και μικρά καταστήματα και καφέ. Στο χώρο μας στο Θησείο, που λειτουργεί ως κατάστημα, κέντρο διακίνησης και χώρος εκδηλώσεων/συναντήσεων, φιλοξενούμε επίσης και εγχώρια προϊόντα συλλογικών εγχειρημάτων, μικρών παραγωγών και μεταποιητών, με τους οποίους χτίζουμε άμεσες και σταθερές συνεργασίες.

Η εσωτερική μας δομή είναι αυτή του εργασιακού συνεταιρισμού, στοχεύοντας στη μέγιστη ισοτιμία μεταξύ μας.  Δεν είμαστε ιδιοκτήτες μιας “εναλλακτικής επιχείρισης”, αλλά μια ομάδα ανθρώπων που αυτοδιαχειρίζονται την εργασία τους. Αυτό που μας εμπνέει είναι η αίσθηση ότι ανήκουμε στο παγκόσμιο κίνημα της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας που δουλεύει καθημερινά για να μετασχηματίσει αυτόν τον κόσμο σε ένα πιο όμορφο, δίκαιο και βιώσιμο μέρος.

Η χρηματοδότησή μας από την Co-fund μας βοήθησε πολύ να συγκεντρώσουμε το απαιτούμενο ποσό για την εισαγωγή του ζαπατίστικου καφέ το 2023. Οι τράπεζες σπανίως δανείζουν εγχειρήματα σαν το δικό μας και όταν το κάνουνε οι όροι είναι επαχθείς. Αντίθετα, οι διαδικασίες της Co-fund υπήρξαν σαφείς, διαφανείς αλλά και αλληλέγγυες. Ευχόμαστε, με την συνδρομή όλων μας, την περαιτέρω ανάπτυξη της και συνολικότερα ενός κοινωνικού και αλληλέγγυου χρηματοδοτικού τομέα στη χώρα μας.

Συνεταιρισμός “Συν Άλλοις”

Νηλέως 35, 118 51 Αθήνα

Τηλ. 2103456581

www.synallois.org

Facebook: https://facebook.com/synallois