Οριστικοποιήθηκε η σειρά υλοποίησης των αιτήσεων της 2ης χρηματοδοτικής πρόσκλησης

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία των τακτικών συνδρομητών μας για τον καθορισμό της σειράς με την οποία θα χρηματοδοτηθούν τα συνεργατικά εγχειρήματα που υπέβαλαν πρόταση κατά την 2η χρηματοδοτική πρόσκληση της Co-Fund.  Σε σύνολο 71 τακτικών συνδρομητών ψήφισαν 33, διαμορφώνοντας ποσοστό συμμετοχής 46%. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, καθώς και η τελική βαθμολογία των προτάσεων που προέκυψε βάσει της παραγράφου 2.4.γ του εσωτερικού κανονισμού μας, φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

1η θέση2η θέση3η θέσηΒαθμολογία
ΣυνΆλλοις224726.3
Απάνω Μεριά823220.2
7 Corfu Meals362414.0


Βάσει των αποτελεσμάτων, τις επόμενες ημέρες προχωράμε στην υλοποίηση των χρηματοδοτήσεων των εγχειρημάτων “ΣυνΆλλοις” και “Απάνω Μεριά”, όπου θα διατεθεί το σύνολο του διαθέσιμου ποσού της 2ης χρηματοδοτικής πρόσκλησης. Η χρηματοδότηση του εγχειρήματος “7 Corfu Meals” θα δρομολογηθεί μόλις συγκεντρωθεί το αντίστοιχο χρηματικό ποσό τους επόμενους μήνες.

Είμαστε υπερήφανοι που, με την πολύτιμη συμμετοχή της κοινότητας των συνδρομητών μας,  βρισκόμαστε ένα βήμα πριν την πραγματοποίηση τριών νέων χρηματοδοτήσεων.  Συνεχίζουμε την προσπάθεια για μια εύρωστη και δυναμική Κ.Αλ.Ο στην Ελλάδα.

Κοινοποιήστε Το

Αντιγράψτε Το Link

Αντιγραφή