2η πρόσκληση χρηματοδοτικής υποστήριξης εγχειρημάτων Κ.ΑΛ.Ο

Μετά από έναν επιτυχημένο πρώτο κύκλο χρηματοδοτήσεων, η Co-Fund προχωρά σε νέες χρηματοδοτήσεις εντός του 2023, εξελίσσοντας περαιτέρω τις χρηματοδοτικές της δυνατότητες, ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Ενεργοποιούμε τα αυξημένα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρίας, διπλασιάζοντας το συνολικό ποσό για χρηματοδοτήσεις σε σχέση με το 2022. Παράλληλα, εισάγουμε πιο συστηματικές διαδικασίες κατάθεσης και αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης, αξιοποιώντας την εμπειρία του προηγούμενου έτους.

Βρισκόμαστε, λοιπόν, στην ευχάριστη θέση να απευθύνουμε νέα χρηματοδοτική πρόσκληση για ήδη υπάρχοντα ή υπό σύσταση εγχειρήματα Κ.ΑΛ.Ο. στην Ελλάδα, οι όροι της οποίας έχουν ως ακολούθως:

Γενικά στοιχεία πρόσκλησης

Το συνολικό ποσό που διαθέτει η εταιρία προς χρηματοδότηση είναι 10.000 ευρώ.

Σκοπός μιας χρηματοδότησης μπορεί να είναι η ταμειακή ρευστότητα ή η αγορά εξοπλισμού.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 15 Ιουνίου 2023. Σε περίπτωση μη επαρκούς αριθμού αιτήσεων, η εταιρία μπορεί να παρατείνει την προθεσμία μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Διαδικασία αίτησης

Κάθε ενδιαφερόμενο εγχείρημα καλείται να καταθέσει αίτηση για χρηματοδότηση συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα που βρίσκεται σε αυτό το σύνδεσμο, και να αποστείλει στο email της εταιρίας συνημμένα τα στοιχεία που περιγράφονται στον εσωτερικό κανονισμό της, και συγκεκριμένα στην παράγραφο (2.2) «Προϋποθέσεις επάρκειας αίτησης χρηματοδότησης».

Η εταιρία επιφυλάσσεται να ζητήσει από ένα αιτούμενο εγχείρημα τη διάθεση οποιασδήποτε επιπλέον πληροφορίας ή εγγράφου που κρίνει απαραίτητο.

Διαδικασία και κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων

Η αξιολόγηση και η τελική επιλογή των εγχειρημάτων γίνεται με τα κριτήρια και τη διαδικασία που περιγράφονται στον εσωτερικό κανονισμό της εταιρίας, συγκεκριμένα στις παραγράφους (2.3) «Κριτήρια αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης» και (2.4) «Στάδια εξέτασης αιτήσεων χρηματοδότησης».

Όροι υλοποίησης χρηματοδότησης

Εφόσον εγκριθεί μια αίτηση χρηματοδότησης, για να πραγματοποιηθεί η εκταμίευση του ποσού, θα πρέπει το αιτούμενο εγχείρημα να συνδρομητής της Co-Fund, με ύψος συνδρομής που ανταποκρίνεται στο μέγεθος και τις δυνατότητές του.

Μετά την εκταμίευση της χρηματοδότησης, το χρηματοδοτούμενο εγχείρημα οφείλει αρχικά να δημοσιοποιήσει τη συνεργασία μας μέσω ανάρτησης στα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας που διαθέτει, και στη συνέχεια να διατηρεί επικοινωνία με την Co-Fund με σκοπό την ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα της χρηματοδότησης και το χρονοδιάγραμμα επιστροφής του ποσού.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, επικοινωνήστε μαζί μας.
Εmail: [email protected]

Κοινοποιήστε Το

Αντιγράψτε Το Link

Αντιγραφή