Οικονομικός Απολογισμός 2022

Δημοσιεύουμε τον οικονομικό απολογισμό της Co-Fund για το 2022, όπως κάνουμε κάθε χρόνο, με σκοπό τη διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη λειτουργία του εγχειρήματος.

Το 2022 η Co-Fund προχώρησε στην πρώτη της χρηματοδοτική πρόσκληση, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν δύο χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 5000 ευρώ. Η επιστροφή των χρημάτων της πρώτης ολοκληρώθηκε μέσα στο ίδιο έτος, ενώ για την δεύτερη προχωρήσαμε σε παράταση του χρόνου επιστροφής, με γνώμονα την έμπρακτη αλληλεγγύη προς οποιοδήποτε εγχείρημα αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες και την κοινή προσπάθεια μας για βιωσιμότητα στον χώρο της Κ.ΑΛ.Ο.

Παράλληλα, η χρηματοδοτική μας κοινότητα συνέχισε να μεγαλώνει, επιτυγχάνοντας αύξηση εσόδων σε σχέση με το 2021 κατά 55%, οδηγώντας τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα του εγχειρήματος πάνω από τα 10.000 ευρώ τους πρώτους μήνες του 2023.

Τα αποτελέσματα του 2022 μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε σε νέο, μεγαλύτερο κύκλο χρηματοδότησης εντός του 2023, διατηρώντας την αισιοδοξία μας για το μέλλον της Co-Fund.

Πολλές ευχαριστίες στα μέλη της κοινότητας. Είστε η δύναμη που μας κάνει να συνεχίζουμε!

Ισολογισμός 2022

Photo by Mika Baumeister on Unsplash

Κοινοποιήστε Το

Αντιγράψτε Το Link

Αντιγραφή