2022

Ιστία Αιγαίου

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ιστία Αιγαίου Η ΚοινΣΕπ Ιστία Αιγαίου ιδρύθηκε το 2019 με όραμα την ολιστική προσέγγιση της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης των νησιών του Αιγαίου. H αποστολή…

Απάνω Μεριά

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Απάνω Μεριά Η ΚΟΙΝΣΕΠ Απάνω Μεριά γεννήθηκε το 2015 μέσα από μία ανοιχτή συνέλευση πολιτών της Σύρου, η οποία αναγνώρισε την ανάγκη αποτροπής της υπέρμετρης ανάπτυξης μέσω της ενθάρρυνσης…