Στοιχεία Co-Fund

Επωνυμία στα Ελληνικά: Αστική Μη-Κερδοσκοπική Εταιρία «Co-Fund»
Title in English: CO FUND Non-Profit Association

Διεύθυνση στα Ελληνικά: Ακακιών 1-3, 10439 Αθήνα, Ελλάδα
Address in English: Akakion 1-3, 10439, Athens, Greece

Φορολογικά Στοιχεία: ΑΦΜ 996858736, ΔΟΥ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
Tax Details: VAT number 996858736, Tax Office A’ Athenon