Είναι η πρώτη φορά που ακούτε για την «Κ.ΑΛ.Ο.»;

Εάν η απάντηση σας στο ερώτημα είναι θετική, τότε είμαστε χαρούμενοι που έχουμε την ευκαιρία να σας φέρουμε σε μια πρώτη επαφή με τον κόσμο της Κ.ΑΛ.Ο., δηλαδή, της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Για έναν γενικό ορισμό της Κ.ΑΛ.Ο. προτείνουμε την αντίστοιχη ανάρτηση στον ιστότοπο του Κέντρου Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας νομού Ηρακλείου.

Επίσης, από τον ίδιο ιστότοπο, προτείνουμε και την ανάρτηση για τον ορισμό του συνεταιρισμού, της πιο διαδεδομένης μορφής της Κ.ΑΛ.Ο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Για τα ίδια θέματα, οι φίλες και οι φίλοι που γνωρίζουν αγγλικά, γαλλικά ή ισπανικά μπορούν επίσης να επισκεφτούν τις αντίστοιχες αναρτήσεις στους ιστότοπους δύο διεθνών οργανισμών εγνωσμένου κύρους, του RIPESS και της International Co-operative Alliance.

Καλή ανάγνωση!

Κοινοποιήστε Το

Αντιγράψτε Το Link

Αντιγραφή